วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

กิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์ เดินถือบาตรรับการถวายภัตตาหาร