วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

ห้องอาหาร โครงการบวชพระทุกเดือน (ภาพดี072)


ห้องอาหาร คือ ห้องพัฒนานิสัยรู้ประมาณในการพูดและการใช้ทรัพย์ เราจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องอาหารอย่างถูกต้อง