วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ความอ่อนน้อมถ่อมตน

ผู้ที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้รับการ ยกย่องนับถือจากผู้อื่นด้วยความจริงใจนั้น จะต้องเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ถ้าขาดคุณธรรมข้อนี้แล้ว แม้จะได้รับยศตำแหน่งก็จะอยู่ได้ไม่นาน เพราะการเป็นคนแข็งกระด้าง อวดดื้อถือดีดูถูกดูหมิ่นคนอื่น เป็นผลเสียอย่างใหญ่หลวง ทั้งต่อตนเองและหมู่คณะ โดยที่บุคคลนั้นก็คาดไม่ถึงว่า จะมีโทษมากถึงเพียงนั้น


Cr:ก้าวคนละก้าว

วัฒนธรรมคุณสมบัติพุทธบริษัท๔วิถีพุทธ

วัฒนธรรมคุณสมบัติพุทธบริษัท๔วิถีพุทธ

๑.ตื่นเช้าสวดมนต์ไหว้พระ
๒.แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
๓.สมาทานไตรสรณคมและเบญจศีลเบญจธรรม๕
๔.เจริญจิตภาวนา ๑๕ นาที
๕.บริจาคทาน/ทำบุญตักบาตร
๖.อบรมให้โอวาทลูกหลาน
๗.วันพระใส่ชุดขาวถือศีล๕ ศีล๘ ประพฤติพรหมจรรย์
๘.วันเสาร์ อาทิตย์พาลูกหลานเข้าวัดเรียนรู้หลักธรรมวินัยทางพุทธศาสนา
๙.ส่งเสริมบุตรหลานให้บวชเรียนเพื่อสืบทอดอายุพุทธศาสนา
๑๐.สัจจะออมทรัพย์บำรุงส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาครอบครัวละ ๑๐๐ บาท/เดือน ต่อปีครอบครัวละ ๑๒๐๐ บาท (โครงการสัจจะ บวร)
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วิธีอุทิศบุญให้กับคนที่ไม่เห็นด้วยในการทำบุญของเรา

วิธีอุทิศบุญให้กับคนที่ไม่เห็นด้วยในการทำบุญของเรา


➡️เรื่องนี้โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ตั้งใจทำบุญกุศล
แต่มีวิบากกรรมไม่ดีมาขวางไว้การอุทิศบุญให้
กับคนที่ไม่เห็นด้วยในการทำบุญของเรา

🌟หรือพูดง่ายๆ คือ มีคนคอยขัดขวาง
หรือไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นสามี ภรรยา ลูกคนในครอบครัว
หรือใครก็ตาม มีทั้งพูดจาให้เจ็บช้ำน้ำใจ ขัดขวางไม่ให้เราไปทำบุญตามที่ตั้งใจได้ หรือแม้แต่คู่กรรมคู่เวรมาขวางไว้ก็ตาม
ให้มีเหตุนั้นเหตุนี้จนไปทำบุญตามที่ตั้งใจไม่ได้


🌟ในขั้นตอนแรกตั้งจิตให้เป็นสมาธิ
และอธิษฐานรวมบุญทั้งหมดเพื่อให้ใจมีกำลัง
กล่าวในใจยกโทษให้อภัย ให้อโหสิกรรมต่อทุกคนเสียก่อน
หลังจากนั้นให้นึกถึงกระแสบุญเหมือนแสงสว่าง
ไหลออกมาจากใจเหมือนรัศมีแผ่ไล่ความมืดออกไปทั่วทุกทิศ
(ใครนึกเรื่องกระแสบุญไม่ออกให้นึกถึงน้ำก้ได้ที่ไหลออกไปแผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้)


💦ขอให้รู้ไว้อย่างหนึ่งว่า
คนที่ขัดขวางผู้ที่จะสร้างบุญคนเหล่านั้น คือ
คู่กรรมคู่เวรของเราที่มีชีวิตที่ผูกพันกันมาเกิด
แต่มีทั้งบุญร่วมและกรรมร่วมกัน แต่เบาบางไม่หนักหนาอะไร
เราสามารถอยู่ร่วมกันและสร้างบุญต่อกันได้


💦ทุกครั้งเมื่อเราทำบุญเสร็จ ก็อุทิศบุญไปให้เขา
เรียก “กายทิพย์”  เขามารับบุญ เขาเรียกว่าให้บุญใน
หรือให้ทางใน ไม่นานนักเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเอง
ด้วยพลังแห่งบุญ


💦หรือเราจะอุทิศบุญให้กับคนที่โกรธเรา
อาฆาตพยาบาทตัวเราก็ได้ บุญนั้นเป็นของดี
เราให้ใครก็ได้ ไม่ว่าเจ้านาย ลูกน้อง
หรือคนที่เราจะไปติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทั้งนั้น

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ค่าใช้จ่าย (โครงการบวชพระทุกเดือน)

1.ลงทะเบียน     5,000.-   บาท
2.อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ ตลอดโครงการฯ    300.-  บาท
3.บำรุงเสนาสนะ    200.-  บาท
4.ผู้สมัครต้องมีใบรับรองแพทย์ผลการตรวจเลือด ( Anti-HIV ) และผลการตรวจปัสสาวะ (สารเสพติด) 

  รวม       5,500.-  บาท  

กำหนดการเข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น

.

✍สมัครบวชทุกเดือนได้ที่
1.สภาธรรมกายสากล
เสา N27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-16.00 น.
2.ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ออกจากตัว อ.กบินทร์บุรีไปทาง จ.สระแก้ว 13 กม.)
สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร
☎  088-006-2072 (พระอาจารย์ปฐมศร) LINE ID:PSORN1907
☎  092-791-9217 (พระ เฉลิมพล) LINE ID:MCONBELLE
------------------------------------------------------------------

ⓑ blogspot  :https://www.facebook.com/bdkkec/
ⓕ facebook :http://bdkkec.blogspot.com/


#บวชเข้าพรรษา #บวชแสน #บวชล้าน #บวชพระ #บวชระยะสั้น #โครงการบวช #บวชเรียน #บวชเดือน #21วัน #ฝึกนิสัย #เป้าหมายชีวิต #เขาแก้วเสด็จ #แชร์เลยได้บุญ #บวชเปลี่ยนโลก  #บวชถวายเป็นพระราชกุศล #โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  #ถวายเป็นพระราชกุศล #บวชพระ #บวชฟรี #พระแท้ #บรรพชา #อุปสมบท #บวชหมู่ #ธรรมะ #ศาสนา #นั่งสมาธิ 
#โครงการบวชพระฟรี #บวชถวายเป็นพระราชกุศล #อุปสมบทหมู่ #โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  #อุปสมบท #บวชเฉลิมพระเกียรติ  

โครงการบวชพระทุกเดือน

ที่มาของโครงการบวชพระทุกเดือน 


คำขานนาค (ดาวโหลดใบขานนาค คลิ๊ก)✍สมัครบวชทุกเดือนได้ที่
1.สภาธรรมกายสากล
เสา N27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-16.00 น.
2.ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ออกจากตัว อ.กบินทร์บุรีไปทาง จ.สระแก้ว 13 กม.)
สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร
☎  088-006-2072 (พระอาจารย์ปฐมศร) LINE ID:PSORN1907
☎  092-791-9217 (พระ เฉลิมพล) LINE ID:MCONBELLE
------------------------------------------------------------------
ⓑ blogspot  :https://www.facebook.com/bdkkec/
ⓕ facebook :http://bdkkec.blogspot.com/
ⓖ IG:monk_bdkkec