วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วิธีอุทิศบุญให้กับคนที่ไม่เห็นด้วยในการทำบุญของเรา

วิธีอุทิศบุญให้กับคนที่ไม่เห็นด้วยในการทำบุญของเรา


➡️เรื่องนี้โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ตั้งใจทำบุญกุศล
แต่มีวิบากกรรมไม่ดีมาขวางไว้การอุทิศบุญให้
กับคนที่ไม่เห็นด้วยในการทำบุญของเรา

🌟หรือพูดง่ายๆ คือ มีคนคอยขัดขวาง
หรือไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นสามี ภรรยา ลูกคนในครอบครัว
หรือใครก็ตาม มีทั้งพูดจาให้เจ็บช้ำน้ำใจ ขัดขวางไม่ให้เราไปทำบุญตามที่ตั้งใจได้ หรือแม้แต่คู่กรรมคู่เวรมาขวางไว้ก็ตาม
ให้มีเหตุนั้นเหตุนี้จนไปทำบุญตามที่ตั้งใจไม่ได้


🌟ในขั้นตอนแรกตั้งจิตให้เป็นสมาธิ
และอธิษฐานรวมบุญทั้งหมดเพื่อให้ใจมีกำลัง
กล่าวในใจยกโทษให้อภัย ให้อโหสิกรรมต่อทุกคนเสียก่อน
หลังจากนั้นให้นึกถึงกระแสบุญเหมือนแสงสว่าง
ไหลออกมาจากใจเหมือนรัศมีแผ่ไล่ความมืดออกไปทั่วทุกทิศ
(ใครนึกเรื่องกระแสบุญไม่ออกให้นึกถึงน้ำก้ได้ที่ไหลออกไปแผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้)


💦ขอให้รู้ไว้อย่างหนึ่งว่า
คนที่ขัดขวางผู้ที่จะสร้างบุญคนเหล่านั้น คือ
คู่กรรมคู่เวรของเราที่มีชีวิตที่ผูกพันกันมาเกิด
แต่มีทั้งบุญร่วมและกรรมร่วมกัน แต่เบาบางไม่หนักหนาอะไร
เราสามารถอยู่ร่วมกันและสร้างบุญต่อกันได้


💦ทุกครั้งเมื่อเราทำบุญเสร็จ ก็อุทิศบุญไปให้เขา
เรียก “กายทิพย์”  เขามารับบุญ เขาเรียกว่าให้บุญใน
หรือให้ทางใน ไม่นานนักเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเอง
ด้วยพลังแห่งบุญ


💦หรือเราจะอุทิศบุญให้กับคนที่โกรธเรา
อาฆาตพยาบาทตัวเราก็ได้ บุญนั้นเป็นของดี
เราให้ใครก็ได้ ไม่ว่าเจ้านาย ลูกน้อง
หรือคนที่เราจะไปติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทั้งนั้น