วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บวชเพื่ออะไร?


อุปนิสสสรณิกา 
บวชเพื่อหาทางหลุดพ้นทุกข์ ซึ่ง ถ้าหากผู้ใดบวชแล้วจะคำปฏิญาณที่ให้ไว้เมื่อวันบวชว่า 

“สัพพะทุกขะ นิสสะระณะนิพพานะ สัจฉิกิริยายะ เอตัง กาสาวัง คะเหตวา ปัพพาเชถะมัง ภันเต” 

“ข้าแต่พระอุปัชฌาย์ผู้เจริญ ขอท่านจงรับเอาผ้ากาสวะ บวชให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด
เพื่อข้าพเจ้าจะได้ประพฤติปฏิบัติกำจัดทุกข์ทั้งปวง ให้สิ้นไป และกระทำพระนิพพานให้แจ้ง” 
ซึ่งไม่ทราบว่ามีทำตามที่บอกไว้มากเท่าใด

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฝึกตน ได้อะไรมากมาย

ฝึกตน ได้อะไรมากมาย วันเวลา แห่งชีวิตที่ยิ่งใหญ่ เพื่อพ่อแม่ของฉัน สุขที่สุดในใจ ไม่มีวันเปลี่ยนไป โลกนี้มีสิ่งที่สำคัญ หลักคำสอน ศาสนา คือหัวใจ
การบวช...ไม่เพียงแค่ให้ชีวิตใหม่กับตัวเองเท่านั้น แต่ยังทำให้พ่อแม่มีความปลื้มปิติและภาคภูมิใจในตัวเราด้วย
ขอเชิญชายแมนๆทุกท่านเข้าร่วมอบรม โครงการบวชสร้างบุญแทนคุณบิดามารดามีจัดขึ้นในทุกๆ เดือน ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี
กำหนดการอบรมโครงการบวชพระทุกเดือน ประจำปี พ.ศ.2558-2559
รุ่นที่ 55 12 ก.ค 58 - 2 ส.ค 58
รุ่นที่ 56 16 ส.ค 58 - 6 ก.ย 58
รุ่นที่ 57 13 ก.ย 58 - 4 ต.ค 58
รุ่นที่ 58 11 ต.ค 58 - 1 พ.ย 58
รุ่นที่ 59 15 พ.ย 58 - 6 ธ.ค 58
รุ่นที่ 60 13 ธ.ค 58 - 3 ม.ค 58
รุ่นที่ 61 15 ม.ค 58 - 7 ก.พ 58
สอบถามรายละเอียดได้ที่
08-8006-2072
08-1905-3774