วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

ฉันวง (ทำไมเกี่ยวกับความเคารพ)


ฉันวง คือให้พระสงฆ์นั่งล้อมวงฉันด้วยกัน โดยมีกับข้าวรวมอยู่ตรงกลาง โดยฝึกความมีความเคารพ รู้จัก ภันเต อวุโสเมื่อจะใช้ประโยชน์จากสิ่งใด

เราจำเป็นต้องรู้ถึงคุณค่าของสิ่งนั้นก่อนฉันใด

ผู้ที่จะรับประโยชน์จากบุคคลอื่นได้

ก็จำเป็นต้องมีความเคารพต่อบุคคลทั้งหลายก่อนฉันนั้น


ความเคารพ หมายถึง ความตระหนัก ซาบซึ้ง รู้ถึงคุณความดีที่มี อยู่จริงของบุคคลอื่น ยอมรับนับถือความดีของเขาด้วยใจจริง แล้วแสดงความนับถือต่อผู้นั้นด้วยการแสดงความอ่อนน้อม อ่อนโยน อย่างเหมาะสม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ความเหมือน ที่แตกต่าง เมื่อ ครองผ้า กาสาววตฺถํ ผ้ากาสาวพัสตร์


กาสาววตฺถํ แปลว่า ผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาด เป็นผ้านุ่งผ้าห่มสำหรับบรรพชิต ซึ่งเป็น ...ที่จะครองผ้ากาสาวพัสตร์ได้นั้น

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

ห้องอาหาร โครงการบวชพระทุกเดือน (ภาพดี072)


ห้องอาหาร คือ ห้องพัฒนานิสัยรู้ประมาณในการพูดและการใช้ทรัพย์ เราจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องอาหารอย่างถูกต้อง

บวชทดแทนคุณบิดามารดา สมัครบวชทุกเดือน โครงการบวชพระทุกเดือน รุ่น 51 วันรายงานตัวบวชทดแทนคุณบิดามารดา สมัครบวชทุกเดือนได้ที่ โทร 08-8006-2072 , 08-1905-3774
ภาพดี 072 http://bdkkec.blogspot.com


www.facebook.com/pages/โครงการบวชพระทุกเดือน


http://www.bdkkec.org/

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความดีสากล 5 ประการ ความสะอาด พัฒนาตนเองพัฒนาตนเองให้มี ... ความสะอาด หมายถึง ไม่สกปรก ไม่เลอะเทอะ มองดูสบายตา พาสบายใจ

ความดีสากล ตอนห้องอาหารรู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร 
คือ ระลึกอยู่ว่าเรารับประทานอาหารเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้จะได้นำเรี่ยวแรงไปทำความดี

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

15 มีนาคม 2558 โครงการบวชพระทุกเดือนเขาแก้วเสด็จ รุ่น 51 (ภาพดี 072) อีกหนึ่งวันประทับใจกับการแรกเข้าของ ธรรมทายาท


สองทหารกล้าแห่งกองทัพไทย พร้อมรบในกองทัพธรรมแล้ว


พระลูกขอ นาคพ่อ บวช


น้องบวชผ่านไป พี่ชายมา (รอบวช พ่อ ลูกพร้อมกัน)


ล้างทั้งใจ ล้างทั้งใจ สละความ วุ่นวายทาง โลกแล้ว (ชั่วคร่าว...)


 อีกความภูมิใจ ของคนที่เป็นพ่อ และ แม่ ก็ การบวช


มากันเป็นครอบ ยกมาทั้งครัว

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

กิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์ เดินถือบาตรรับการถวายภัตตาหาร
"โครงการ เณรปลูก พระฉัน มันละงานนี้ " (มะเหลือรวย......มันใหญ่ ล้น.... ) ***ไม่ขายแจกฟรี***

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบวชพระทุกเดือน ที่ให้หันมา"ประกอบสัมมาอาชีวะ"  ที่เว้นจากการ ฆ่า ทำให้ธรรมทายาทได้เรียนรู้ "ประกอบสัมมาอาชีวะ"เป็นหนึ่งในมรรค 8 หรือ มรรคมีองค์แปด. เลี้ยงชีพชอบ หมายถึงการทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริตถั่วงอกหัว"โต"
"โครงการ เณรปลูก พระฉัน มันละงานนี้ " (ถั่ว...........งอก.........เศรษฐีมีแต่รวย) ***ไม่ขายแจกฟรี***
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบวชพระทุกเดือน ที่ให้หันมา"ประกอบสัมมาอาชีวะ"  ที่เว้นจากการ ฆ่า ทำให้ธรรมทายาทได้เรียนรู้ "ประกอบสัมมาอาชีวะ"เป็นหนึ่งในมรรค 8 หรือ มรรคมีองค์แปด. เลี้ยงชีพชอบ หมายถึงการทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริตถั่วงอกหัว"โต"ฝึกฝนตนเองผ่านกิจวัตรรับการฝึกฝนตนเองผ่านกิจวัตรต่างๆ เช่น บิณฑบาต กวาดลานวัด สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญภาวนา ฯลฯ

กิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์
กิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรในพระพุทธศาสนา ในการออกเดินถือบาตรรับการถวายภัตตาหารหรือสิ่งของจากชาวบ้านในเวลาเช้า 

กวาดไกล (ไปถึง วัดร่องขุ่น เชียงใหม่)