บทความ

โครงการบวชพระทุกเดือน รุ่น 51 หลวงพี่นำ หลวงน้องตาม

ฉันวง (ทำไมเกี่ยวกับความเคารพ)

ความเหมือน ที่แตกต่าง เมื่อ ครองผ้า กาสาววตฺถํ ผ้ากาสาวพัสตร์

ห้องอาหาร โครงการบวชพระทุกเดือน (ภาพดี072)

บวชทดแทนคุณบิดามารดา สมัครบวชทุกเดือน โครงการบวชพระทุกเดือน รุ่น 51 วันรายงานตัว

ความดีสากล 5 ประการ ความสะอาด พัฒนาตนเอง

ความดีสากล ตอนห้องอาหาร

ภาพดี 072 BDKKEC โครงการบวชพระทุกเดือนเขาแก้วเสด็จ (รุ่น 51)

งานไม้ไผ่ อิงธรรมชาติ ประหยัดสุด ประโยชน์สูง ภาพดี 072 BDKKEC (โครงการบวชพระทุกเดือน)

พระธรรมทายาท โครงการบวชพระทุกเดือนเขาแก้วเสด็จ ออกรับบิณฑบาต เป็นเนิ้อนาบุญให้กับญาติโยม

พระลูก และ นาคพ่อ

15 มีนาคม 2558 โครงการบวชพระทุกเดือนเขาแก้วเสด็จ รุ่น 51 (ภาพดี 072) อีกหนึ่งวันประทับใจกับการแรกเข้าของ ธรรมทายาท

กิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์ เดินถือบาตรรับการถวายภัตตาหาร

"โครงการ เณรปลูก พระฉัน มันละงานนี้ " (มะเหลือรวย......มันใหญ่ ล้น.... ) ***ไม่ขายแจกฟรี***

"โครงการ เณรปลูก พระฉัน มันละงานนี้ " (ถั่ว...........งอก.........เศรษฐีมีแต่รวย) ***ไม่ขายแจกฟรี***

ฝึกฝนตนเองผ่านกิจวัตร

กิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์

กวาดไกล (ไปถึง วัดร่องขุ่น เชียงใหม่)