วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความเหมือน ที่แตกต่าง เมื่อ ครองผ้า กาสาววตฺถํ ผ้ากาสาวพัสตร์


กาสาววตฺถํ แปลว่า ผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาด เป็นผ้านุ่งผ้าห่มสำหรับบรรพชิต ซึ่งเป็น ...ที่จะครองผ้ากาสาวพัสตร์ได้นั้น