บทความ

Instagram:โครงการบวชพระทุกเดือน

โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ ครบรอบ 50 วันสวรรคต