วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

15 มีนาคม 2558 โครงการบวชพระทุกเดือนเขาแก้วเสด็จ รุ่น 51 (ภาพดี 072) อีกหนึ่งวันประทับใจกับการแรกเข้าของ ธรรมทายาท


สองทหารกล้าแห่งกองทัพไทย พร้อมรบในกองทัพธรรมแล้ว


พระลูกขอ นาคพ่อ บวช


น้องบวชผ่านไป พี่ชายมา (รอบวช พ่อ ลูกพร้อมกัน)


ล้างทั้งใจ ล้างทั้งใจ สละความ วุ่นวายทาง โลกแล้ว (ชั่วคร่าว...)


 อีกความภูมิใจ ของคนที่เป็นพ่อ และ แม่ ก็ การบวช


มากันเป็นครอบ ยกมาทั้งครัว