วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความดีสากล ตอนห้องอาหารรู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร 
คือ ระลึกอยู่ว่าเรารับประทานอาหารเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้จะได้นำเรี่ยวแรงไปทำความดี