วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

กิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์
กิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรในพระพุทธศาสนา ในการออกเดินถือบาตรรับการถวายภัตตาหารหรือสิ่งของจากชาวบ้านในเวลาเช้า