บทความ

มาบวชที่โครงการนี้ แต่สิ่งที่ผมได้กลับไปคือ ..........

►::: Like and Share เพจโครงการบวชพระทุกเดือน ::: วันออกพรรษาหรือวันพระพุทธเจ้าเปิดโลก