วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

งานไม้ไผ่ อิงธรรมชาติ ประหยัดสุด ประโยชน์สูง ภาพดี 072 BDKKEC (โครงการบวชพระทุกเดือน)


ศาลา พระทำ (ธรรม)  หรือว่า กุฏิ พระธรรม (ทำ)