วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

ภาพดี 072 BDKKEC โครงการบวชพระทุกเดือนเขาแก้วเสด็จ (รุ่น 51)ฝึกตัว ฝึกตน ฝึกใจ ฝึกการเป็นพระแท้


เดิน นั่ง ยื่น นอนมหาพิจารณา