บทความ

การกรวดน้ำนั้นเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติ

บิณฑบาต ไปทำไม ?

แม้บวชช่วงสั้น แต่บุญตามส่งผลยาวนาน

โครงการบวชระยะสั้น เพียง 21 วัน ที่จะเปลี่ยนชีวิตและนิสัยไปตลอดชีวิต .....

ไตรจีวร หรือ ผ้าไตร

ความเหมือน ที่แตกต่าง เมื่อ ครองผ้า กาสาววตฺถํ ผ้ากาสาวพัสตร์

ห้องอาหารกับการเปลี่ยนนิสัย

ท่ามกลางความร้อน แสดงแดด .........และ ความอดทนคืออะไร ?