วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

บวชทดแทนคุณบิดามารดา สมัครบวชทุกเดือน โครงการบวชพระทุกเดือน รุ่น 51 วันรายงานตัวบวชทดแทนคุณบิดามารดา สมัครบวชทุกเดือนได้ที่ โทร 08-8006-2072 , 08-1905-3774
ภาพดี 072 http://bdkkec.blogspot.com


www.facebook.com/pages/โครงการบวชพระทุกเดือน


http://www.bdkkec.org/