วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

พระธรรมทายาท รุ่น 57 โครงการบวชพระทุกเดือน ณ ศุนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ


ใส่บาตรด้วยความเคารพนอบน้อมด้วยจิตที่เคารพต่อพระสงฆ์

เมื่อพระภิกษุสามเณรรักษาวัตรอันงามในการบิณฑบาต ก็ย่อมก่อให้เกิดศรัทธา ผู้ใส่บาตรที่มีจิตใจงาม มีความรู้ความเข้าใจ จึงใส่บาตรด้วยความเคารพนอบน้อมด้วยจิตที่เคารพต่อพระสงฆ์โดยรวมด้วย เพราะการใส่บาตรนับเป็นการสืบต่อชีวิตของพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งทีเดียว เมื่อกระทำด้วยดีจึงได้บุญมากอย่างไม่ต้องสงสัย...


http://carebest2555.blogspot.com

ทำไมพระสงฆ์จึงต้องออกบิณฑบาตด้วยความเรียบร้อยสำรวม?นั่นมิใช่เพียงเพราะท่านแสดงถึงความไม่โลภ ความเมตตา ความเพียร และความอดทน ซึ่งต้องมีอยู่ในจิตใจของผู้ที่ออกบวชในพระพุทธศาสนา ผู้เลี้ยงชีพด้วยการบิณฑบาตเป็นหลักเท่านั้น แต่ความจริงแล้วความเรียบร้อยความสำรวมเหล่านี้ยังมีที่มาจากพระวินัย ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ได้อย่างเหมาะสมยิ่ง

การบิณฑบาต ก็ย่อมก่อให้เกิดศรัทธา


เมื่อพระภิกษุสามเณรรักษาวัตรอันงามในการบิณฑบาต ก็ย่อมก่อให้เกิดศรัทธา ผู้ใส่บาตรที่มีจิตใจงาม มีความรู้ความเข้าใจ จึงใส่บาตรด้วยความเคารพนอบน้อมด้วยจิตที่เคารพต่อพระสงฆ์โดยรวมด้วย เพราะการใส่บาตรนับเป็นการสืบต่อชีวิตของพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งทีเดียว เมื่อกระทำด้วยดีจึงได้บุญมากอย่างไม่ต้องสงสัย...

ที่มา http://carebest2555.blogspot.com/

หน้าที่ของคฤหัสถที่พึงปฏิบัติต่อพระสงฆ
หน้าที่ของคฤหัสถที่พึงปฏิบัติต่อพระสงฆ

๑). จะทําสิ่งใด ก็ทําด้วยเมตตา

๒). จะพูดสิ่งใด ก็พูดด้วยเมตตา

๓). จะคิดสิ่งใด ก็คิดด้วยเมตตา

๔). ต้อนรับด้วยความเต็มใจ

๕). อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย ๔

ที่มา http://www.dhammahome.com/

วัฒนธรรมในการบิณฑบาตวัฒนธรรมในการบิณฑบาตของพระสงฆ์นั้น คือ การบิณฑบาตที่เป็นกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์ สามเณร จึงเป็นระเบียบประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธที่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาได้ทำบุญให้ทานเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างพุทธ และวัฒนธรรมของพระสงฆ์ สามเณร ก่อนออกบิณฑบาตจะต้องตรวจตราความเรียบร้อย

ที่มา http://www.mcu.ac.th/

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

อาบัติ

ตัวอย่าง อาบัติ ดูหนังออนไลน์ อาบัติ HD 5 องค์กรพุทธ ต้านหนัง อาบัติ หมิ่นศาสนา ผู้สร้างหนังอาบัติ นัดถก หนัง อาบัติ” เหมาะสมหรือไม่ ภาพดี072 พระ บวชเรียน บวชวัดป่า สงบ นั่งสมาธิ
อาบัติ
ตัวอย่าง อาบัติ (Official Trailer) มาวิจารณ์หนังกันเล่นๆ กับเรื่อง "อาบัติ " แสดงโดย แน็ค ชาลีกันเถอะ ดูหนังออนไลน์ อาบัติ HD เต็มเรื่อง มาสเตอร์ - หนังใหม่ เครือข่ายชาวพุทธเตรียมยื่นวธ.คัดค้านหนังเรื่อง "อาบัติ" 5 องค์กรพุทธ ต้านหนัง “อาบัติ” หมิ่นศาสนา 

อาบัติ

ตัวอย่าง อาบัติ (Official Trailer) 
21 วัน (วันคืนล่วงไป บัดนี้เราทำอะไรอยู่ )


เกิด แก่ เจ็บ ตาย แค่นี้จริงๆ หรือ? ค้นหาคำตอบได้ 21 วันธรรมดาของชีวิตมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ชีวิตหลังความตายเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจ ไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้ แต่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้มีบุญที่ได้สั่งสมเอาไว้อย่างดีแล้ว เพราะการตายเป็นเพียงการเปลี่ยนภพภูมิใหม่เท่านั้นเอง ผู้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์เห็นว่า การเกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เลวร้ายอย่างที่คนส่วนใหญ่มักจะทุกข์อกทุกข์ใจกัน การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกภายใน เป็นทางรอดและเป็นการเพิ่มเติมความมั่นใจ ในการเดินทางไปสู่สัมปรายภพอย่างปลอดภัย เพราะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันอบอุ่นอันเกษมที่จะนำเราไปสู่สุคติภูมิอย่างแน่นอน

การแก้นิสัยหรือข้อบกพร่องของตัวเองเป็นสิ่งที่ยากมาก


การแก้นิสัยหรือข้อบกพร่องของตัวเองเป็นสิ่งที่ยากมาก


เหตุที่แก้ยากก็เพราะ

1.กว่าจะรู้ตัวว่ามีนิสัยไม่ดีก็ยาก เพราะมองทีไรก็มองออกไปนอกตัวทุกที เลยเห็นแต่ชาวบ้านไม่ดี ไม่ค่อยจะถูกใจ

2.จะหาคนมาบอกว่าเรานิสัยไม่ดีบ้างก็ยาก เพราะเขากลัวเราจะโกรธ

3.ถึงมีคนบอกแล้ว จะให้เราเชื่อทำตามที่เขาบอกก็ยาก เพราะเรามักจะหาว่าเขามาจับผิด

4.ถึงจะเชื่อว่าเป็นความจริงตามที่เขาบอก แต่ก็หาวิธีแก้นิสัยไม่ดียาก

5.ถึงหาวิธีแก้ได้แล้ว แต่จะหากำลังใจมาแก้ก็ยาก เหมือนคนติดเหล้าบุหรี่ ที่เลิกไม่ได้เพราะขาดกำลังใจ

6.มีกำลังใจจะแก้แล้ว แต่กำลังกายอาจหมดคือตายซะก่อน

7.มีกำลังใจ กำลังกายพร้อม แต่ถ้าสังคมไม่ให้โอกาสก็แก้ยาก เช่น คนที่เคยติดคุก กำลังใจจะแก้นิสัยก็มี กำลังกายจะแก้นิสัยไม่ดีก็มี แต่สังคมไม่ยอมรับ ไม่ให้โอกาส ในเมื่อแก้ไม่ได้ก็ต้องอดทน

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

21วัน


monk meditation  บวชเข้าพรรษา บวชฟรี 
วัดธรรมกาย บวชแสน บวชล้าน บวชเณร 
บวชระยะสั้น concentration 
静座 盘坐 禅定 meditative 
absorption 
单盘坐 การหลับตา

“ หลับตาของเราเบาๆ หลับพอสบาย ๆ คล้ายกับเรานอนหลับ สังเกตให้ดีๆ ให้หลับพอสบายๆ คล้ายๆ กับเรานอนหลับ โดยอย่าไปบีบหัวตาแบบคนทำตาหยี อย่ากดลูกนัยน์ตา หลับพอสบายคล้ายๆ กับเรานอนหลับ”

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

ความคิดสร้างสรรค์ creative thinking เกิดขึ้นจากความสะอาดคำสอนยาย หมวดความสะอาด : 159) รักความสะอาด

ยายเริ่มต้นจากไม่มีอะไร แต่ยายรักความสะอาด รักสะอาดมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ยายรบจนกระทั่งที่นี่ (ศูนย์พุทธจักรฯ) สะอาด ทำให้คนศรัทธาเลื่อมใส ทำให้ที่นี่เป็นหลักชัย เป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ ฉะนั้นอย่าทิ้งเรื่องความสะอาดที่ยายพยายามรบมานะ


วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

โภชนปฏิสังยุต ว่าด้วยการรับและฉันภัตตาหาร


๑. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักรับบิณฑบาตโดยเคารพ คือ รับบิณฑบาตด้วย ความเต็มใจ ไม่แสดงอาการดูหมิ่นดูแคลน
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี


ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ (Kao Kaew Sadet Education Center). ที่ตั้ง. เลขที่ 142 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

คำถวายข้าวพระพุทธคำถวายข้าวพระพุทธ 

" อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ ฯ "

ข้าพเจ้าขอบูชาด้วยโภชนะข้าวสาลี พร้อมด้วยแกงกับ และ น้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้า 

เหตุที่ทำให้ตระกูลใหญ่ฉิบหาย
พระพุทธเจ้าตรัสว่า เหตุที่ทำให้ตระกูลใหญ่ฉิบหาย(ล่มจม) มี 4 ประการ คือ
ไม่หาของที่หาย
ไม่ซ่อมของที่เสีย
ไม่ประมาณในการบริโภคใช้สอย
ตั้งคนทุศีลเป็นหัวหน้า

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ


โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น พระองค์ใด, เป็นพระอรหันต์, 
ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม อ่านว่า สะ-หวาก-ขา-โต (สะออกเสียงแต่น้อยไม่เต็มคำ)
พระธรรม เป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ใด, ตรัสไว้ดีแล้ว
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ใด, ปฏิบัติดีแล้ว

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

Meditation


 Meditation Meditation Meditation Meditation Meditation 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดคำท่องขานนาค พิธีการบวชแบบมหานิกาย (โปรดคลิ๊กที่ถาพ)


 Click เพื่อโหลด

ดาวน์โหลดคำท่องขานนาค พิธีการบวชแบบมหานิกาย (อุกาสะ)
คำท่องขานนาค (แบบอุกาสะ)
คลิ็กที่ภาพเพื่อดาวโหลด
-----------------------------------------