บทความ

พระธรรมทายาท รุ่น 57 โครงการบวชพระทุกเดือน ณ ศุนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

ใส่บาตรด้วยความเคารพนอบน้อมด้วยจิตที่เคารพต่อพระสงฆ์

ทำไมพระสงฆ์จึงต้องออกบิณฑบาตด้วยความเรียบร้อยสำรวม?

การบิณฑบาต ก็ย่อมก่อให้เกิดศรัทธา

หน้าที่ของคฤหัสถที่พึงปฏิบัติต่อพระสงฆ

วัฒนธรรมในการบิณฑบาต

อาบัติ

อาบัติ

21 วัน (วันคืนล่วงไป บัดนี้เราทำอะไรอยู่ )

เกิด แก่ เจ็บ ตาย แค่นี้จริงๆ หรือ? ค้นหาคำตอบได้ 21 วัน

การแก้นิสัยหรือข้อบกพร่องของตัวเองเป็นสิ่งที่ยากมาก

21วัน

ความคิดสร้างสรรค์ creative thinking เกิดขึ้นจากความสะอาด

โภชนปฏิสังยุต ว่าด้วยการรับและฉันภัตตาหาร

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี

คำถวายข้าวพระพุทธ

เหตุที่ทำให้ตระกูลใหญ่ฉิบหาย

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

Meditation

ดาวน์โหลดคำท่องขานนาค พิธีการบวชแบบมหานิกาย (โปรดคลิ๊กที่ถาพ)