วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ


ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ www.rgf.or.th


โครงการบวชพระทุกเดือน ณ ศุนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ


www.rgf.or.th. http://www.rgf.or.th/. มูลนิธิรัตนคีรี Ratanagiri Foundation อักษรย่อ R.G.F.


ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ


142 หมู่ 7 บ้านบุเสี้ยว ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี


จังหวัดปราจีนบุรี 25110


E-mail: khaokaew072@gmail.com


Website: http://www.rgf.or.th


1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ความดีสากล (Universal Goodness)โทรศัพท์. 081-657-0837 , 081-623-6883 , 089-456-2573 , 086-779-2419


2. โครงการบวชสร้างบุญ ทดแทนคุณพ่อแม่ (บวชพระได้ทุกเดือน) โทรศัพท์.08-8006-2072 , 08-1905-3774 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวชได้ที่


กองบุญศาสนาทายาท โทรศัพท์.08-5131-7777 , 08-9776-6436 / facebook : โครงการวชพระทุกเดือน


3. งานบุญผ้าป่าวันเสาร์ และร่วมงานบุญต่างๆ จัดงานทุกวันเสาร์ในแต่ละสัปดาห์ ณ หอฉันอัปปมาทเศรษฐี ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ


โทรศัพท์. 08-5131-7777 , 08-9776-6436


4. โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ธุรการโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์


ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ เลขที่ 142 หมู่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์. 08-7748-9336 , 08-9465-4718