วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความดีสากล 5 ประการ ความสะอาด พัฒนาตนเองพัฒนาตนเองให้มี ... ความสะอาด หมายถึง ไม่สกปรก ไม่เลอะเทอะ มองดูสบายตา พาสบายใจ