วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

"โครงการ เณรปลูก พระฉัน มันละงานนี้ " (มะเหลือรวย......มันใหญ่ ล้น.... ) ***ไม่ขายแจกฟรี***

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบวชพระทุกเดือน ที่ให้หันมา"ประกอบสัมมาอาชีวะ"  ที่เว้นจากการ ฆ่า ทำให้ธรรมทายาทได้เรียนรู้ "ประกอบสัมมาอาชีวะ"เป็นหนึ่งในมรรค 8 หรือ มรรคมีองค์แปด. เลี้ยงชีพชอบ หมายถึงการทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริตถั่วงอกหัว"โต"