วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

โครงการบวชระยะสั้น เพียง 21 วัน ที่จะเปลี่ยนชีวิตและนิสัยไปตลอดชีวิต .....

โครงการบวชพระทุกเดือน บวชทดแทนคุณบิดามารดา 

สมัครบวชทุกเดือน
โทร 08-8006-2072 , 08-1905-3774