วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการบวชพระทุกเดือน รุ่น 51 หลวงพี่นำ หลวงน้องตาม

#meditation#ordain#priest#Buddhist#religion#visakha#bucha#day#chakri#memorial#daywallpaper#buddha#thaiasarnha#bucha day#Vesak Day#vesak day#vesak#day#2014thai#buddha#monk#Triple#Gam#ascetics