วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

ท่ามกลางความร้อน แสดงแดด .........และ ความอดทนคืออะไร ?คนเราแม้กำลังทรัพย์ กำลังความรู้ ความสามารถจะยังน้อย. แต่ถ้ามีความอดทนแล้ว ย่อมสามารถฝึกฝนตนเอง. ให้ประสพความสุขความสำเร็จในชีวิตได้ฉันนั้น