วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

วัฒนธรรมในการบิณฑบาตวัฒนธรรมในการบิณฑบาตของพระสงฆ์นั้น คือ การบิณฑบาตที่เป็นกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์ สามเณร จึงเป็นระเบียบประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธที่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาได้ทำบุญให้ทานเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างพุทธ และวัฒนธรรมของพระสงฆ์ สามเณร ก่อนออกบิณฑบาตจะต้องตรวจตราความเรียบร้อย

ที่มา http://www.mcu.ac.th/