วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

ความคิดสร้างสรรค์ creative thinking เกิดขึ้นจากความสะอาดคำสอนยาย หมวดความสะอาด : 159) รักความสะอาด

ยายเริ่มต้นจากไม่มีอะไร แต่ยายรักความสะอาด รักสะอาดมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ยายรบจนกระทั่งที่นี่ (ศูนย์พุทธจักรฯ) สะอาด ทำให้คนศรัทธาเลื่อมใส ทำให้ที่นี่เป็นหลักชัย เป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ ฉะนั้นอย่าทิ้งเรื่องความสะอาดที่ยายพยายามรบมานะ