วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พระออกบิณฑบาต โดยพระวินัยแล้วต้องถอดรองเท้า เป็นการให้ความเคารพในทานของผู้ให้