วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ถ้ายังไม่เลิกสกปรกก็ยังต้องฆ่าสัตว์กันต่อไปกุฏิสกปรกมากเท่าไร ก็คือมีอาหารของสัตว์เล็กสัตว์น้อยมากเท่านั้น มดจะชุม แมลงหวี่แมลงวันจะชุม แมลงสาบจะชุม หนูจะตามมา จิ้งจกก็จะมา ถ้ากุฏิไหนสกปรก พระกุฏินั้นสกปรก วันหนึ่ง ๆ คงเหยียบมดในกุฏิตายไปหลายตัว แล้วถ้าบ้านโยมสกปรกจะเป็นอย่างไร โยมก็ต้องหาทางแก้ ยิ่งได้ยาฆ่าแมลงกะโหลกไขว้ยิ่งดีเลย เพราะฉะนั้นครัวชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างเตรียมยาฆ่าแมลงกะโหลกไขว้ไว้ฆ่ามด ฆ่าแมลงหวี่เรียบร้อยแล้ว นั่นคือกับข้าวที่ได้มาฉันอาจมียาฆ่าแมลงปนเปื้อนอยู่ทุกมื้อ เพราะฉะนั้นถ้าไม่ฝึกให้โยมรักษาศีล ท่านก็จะฉันอาหารที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลงไปทุกวัน ๆ นี้คือของจริงครับ แต่ถ้าจะให้โยมรักษาศีลข้อ ๑ ได้ ก็ต้องฝึกให้โยมทำความสะอาดให้เป็น เลิกสกปรกให้ได้ก่อน ถ้ายังไม่เลิกสกปรกก็ยังต้องฆ่าสัตว์กันต่อไป นี่เป็นสาเหตุที่ทำไมรักษาศีลข้อ ๑ ไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ไม่มีใจอยากฆ่า