วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558

จุดโคมประทีป


ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี