วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ดูแล พื้นที่ภายใน วัดใกล้เคียง เพื่อ ความเป็นหนึงเดียวของ พระพุทธศานาณ วัดเขาน้ำจั้น ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี4 มีนาคม 2558มาฆบูชา 2558