วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ความชั่วช้าเพียงเท่าปลายขน
ความชั่วช้าเพียงเท่าปลายขนทราย ย่อม

ปรากฏเหมือนเท่าก้อนเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า แก่ภิกษุ

ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวน แสวงหาความสะอาดเป็นนิตย์