วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โครงการบวชพระทุกเดือน ( ถ่ายภาพมุมสูง ) CX-20