วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Stopping is the key to success


ปลดปล่อยตัวเราจากความคิดที่ทำให้ติดได้ คือ ความแตกต่างระหว่างความคิด กับ การคิด ความคิดนั้นเกิดขึ้นมาเอง