วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

ห้องอาหารกับการเปลี่ยนนิสัย

ห้องอาหาร
ฝึกให้ทานอาหารพร้อมกัน ห้ามเดินในเวลาทานข้าว เปรียบเสมือนไม่เคารพคนอื่นที่กำลังนั่งทานข้าวอยู่ ตักอาหารตักได้ แต่ต้องทานให้หมดจาน ใครทานไม่หมดคุณพ่อไม่ให้ลุกจากโต๊ะ “มีไข่พะโล้ 2 ฟอง ทานกัน 4 คน ทานกันคนละครึ่งฟอง โดยตักให้ผู้ใหญ่ก่อน” มาเปรียบกับชีวิตการทำงาน ตัวอย่างเวลาเข้าลิฟท์จะเข้าคนสุดท้าย จะออกก็จะออกเป็นคนสุดท้าย ทำให้เป็นคนมี “มารยาท และเสียสละ”