วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เพียง 3 อาทิตย์ ชีวิตเปลี่ยน โครงการบวชพระทุกเดือน


เพียง 3 อาทิตย์ ชีวิตเปลี่ยน


การบวช...ไม่เพียงแค่ให้ชีวิตใหม่กับตัวเองเท่านั้น แต่ยังทำให้พ่อแม่มีความปลื้มปิติและภาคภูมิใจในตัวเราด้วย
ขอเชิญชายแมนๆทุกท่านเข้าร่วมอบรม โครงการบวชสร้างบุญแทนคุณบิดามารดามีจัดขึ้นในทุกๆ เดือน ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี

กำหนดการอบรมโครงการบวชพระทุกเดือน ประจำปี พ.ศ.2558-2559

รุ่นที่ 54 14 มิ.ย 58 - 5 ก.ค 58

รุ่นที่ 55 12 ก.ค 58 - 2 ส.ค 58
รุ่นที่ 56 16 ส.ค 58 - 6 ก.ย 58
รุ่นที่ 57 13 ก.ย 58 - 4 ต.ค 58
รุ่นที่ 58 11 ต.ค 58 - 1 พ.ย 58
รุ่นที่ 59 15 พ.ย 58 - 6 ธ.ค 58
รุ่นที่ 60 13 ธ.ค 58 - 3 ม.ค 58
รุ่นที่ 61 15 ม.ค 58 - 7 ก.พ 58
สอบถามรายละเอียดได้ที่
08-8006-2072
08-1905-3774