วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บวชแค่สั้นๆ 21 วันจะได้อะไรบ้าง ???

คนเราทำอะไร ซ้ำ ๆ ติดต่อกัน 21 วัน สิ่งนั้นจะกลายเป็นนิสัย
ถ้าทำต่อไปอีก 90 วัน สิ่งนั้นจะเป็นนิสัยใหม่ที่ ฝังแน่น
ถ้าทำต่อไปอีก 120 วัน สิ่งนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
คงจะดี ถ้าเป็นคุณเป็นหนึ่งในโครงการบวชระยะสั้น 21 วัน 
21 วันแห่งการฝึกตัว 
21 วันกับบทฝึกการเป็นพระแท้
21 วันที่จะเปลี่ยนคุณไป "ทั้งชีวิต"