วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฝึกตน ได้อะไรมากมาย

ฝึกตน ได้อะไรมากมาย วันเวลา แห่งชีวิตที่ยิ่งใหญ่ เพื่อพ่อแม่ของฉัน สุขที่สุดในใจ ไม่มีวันเปลี่ยนไป โลกนี้มีสิ่งที่สำคัญ หลักคำสอน ศาสนา คือหัวใจ