วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะใหญ่การอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะใหญ่ต้องอาศัย “ความเสียสละ” และ “ความเข้าใจซึ่งกันและกัน” ไม่มีอะไรดีที่สุดเท่ากับ “การเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน” เราต้องฝึกที่จะ “ช่วยเหลือและดูแลตัวเองในทุกๆเรื่องให้ได้มากที่สุด” ไม่ปล่อยตัวเองให้ต้องเป็นภาระของหลวงพ่อและหมู่คณะมากเกินไป ถ้าช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ต้องเข้าไปแบ่งเบาภารกิจหน้าที่ของหมู่คณะให้มากขึ้น เราต้องฝึกเป็นผู้ที่ให้กำลังใจตัวเองก่อน ไม่ต้องรอคอยกำลังใจจากคนรอบข้างอย่างเดียว กำลังใจที่ดีที่สุดก็มาจากมหาปูชนียาจารย์ ถ้ารู้สึกไม่สบายใจก็ต้องรีบไปสั่งสมบุญ รักในสิ่งที่ทำอยู่ เราจะมีความสุข ท่องไว้ 3 คำ 3 ชุด วินัย เคารพ อดทน ยอม หยุด  เย็น(ยิ้ม) เมตตา อดทน ให้โอกาส ด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ ไม่สามารถจะพูดได้ ทำอย่างไรดี ??? แนะนำได้  เปลี่ยนจาก ขัดเคือง ขัดแย้ง เป็น สามัคคี  สิ ! (heart)โอวาทพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว!