วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ (Kao Kaew Sadet Education Center)


 ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ (Kao Kaew Sadet Education Center). ที่ตั้ง. เลขที่ 142 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110