วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รูปสวยๆ จาก โครงการบวชพระทุกเดือนเขาแก้วเสด็จ